Auto Serwis Pasikowski Sp. z o.o.

Auto Serwis Renault Pasikowski
Auto Serwis Renault Pasikowski

Firma Auto-Serwis Pasikowski korzysta z funduszy POIR „Dotacja na kapitał obrotowy”. Celem projektu jest utrzymanie płynności finansowej Spółki w okresie pandemii spowodowanej COVID-19. Planowanym efektem jest utrzymanie działalności Spółki. Wartość projektu wynosi 210660,54 zł. Wkład EFRR wynosi 100% przyznanych środków.

ZADZWOŃ